ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU – Programa UNICO Demanda Rural

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 05/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha publicat la convocatòria de la concessió d'ajuts del programa "UNICO Demanda Rural ".

La convocatòria té per objectiu la concessió de quatre ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la prestació d'un servei assequible de connexió de banda ampla a una velocitat mínima de transmissió de 100 Mbps en sentit descendent des d’una ubicació fixa, principalment en zones rurals remotes, disperses i de baixa densitat de població. Així mateix, la convocatòria també inclou les despeses directament relacionades amb l'alta d'usuaris finals per accedir a aquest servei, com l’adquisició d'equipament d'usuari, la seva instal·lació i la posada en funcionament a partir de la configuració d'un servei de capacitat de transmissió.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 1 «Afavorir la vertebració territorial mitjançant el desplegament de xarxes: Extensió de banda ampla ultraràpida», del Component 15 «Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Actuacions subvencionables

Seran susceptibles d'obtenir subvenció totes les actuacions necessàries per:

  1. Configurar una plataforma de recursos de xarxa necessaris per garantir la prestació d'un servei de capacitat de transmissió que permeti als operadors oferir velocitats mínimes de transmissió de 100 Mbps en sentit descendent i que permeti disposar, entre d’altres aspectes, tant de la capacitat de transmissió, els punts d’interconnexió i la provisió de serveis i facturació.
  2. Portar a terme l'alta d'usuaris finals per accedir al servei d'accés de connexió de banda ampla, cobrint les despeses directament relacionades amb l'adquisició d'equipament d'usuari, la instal·lació i la posada en funcionament, amb independència de la tecnologia emprada.

Seran zones elegibles per desenvolupar els projectes les zones que no disposin de cobertura de connexió amb tecnologia terrestre fixa a una velocitat mínima de transmissió de 50 Mbps en sentit descendent. Fins que no estigui disponible un llistat de zones que compleixen aquest requisit, les zones elegibles seran les zones que no disposin de cobertura de connexió amb tecnologia terrestre fixa a una velocitat mínima de transmissió de 30 Mbps en sentit descendent. El llistat de zones elegibles es troba disponible a la seu electrònica del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones jurídiques que tinguin la condició d’operador degudament habilitat, conforme a la Llei General de Telecomunicacions del 9 de maig. Així mateix, podran obtenir la condició de beneficiari les agrupacions d'empreses en les que com a mínim una de les empreses disposi d’aquesta condició d'operador, sempre que nomenin un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poders suficients per complir amb les obligacions que, com a beneficiaria, corresponen a l’agrupació.

Quantia

L’aplicació pressupostària total destinada al finançament d’aquests ajuts és de 84.800.000 euros.

Com que la previsió és atorgar quatre ajuts l’import màxim a percebre per a cada ajut és de 21.200.000 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 19 de novembre del 2022 i finalitzarà a les 13 hores del dia 5 de desembre de 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE núm. 277 del 18-11-2022

Contacte

Telèfon: 912 582 852