ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Subvencions per al suport a la modernització de les entitats del Tercer Sector

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha publicat la convocatòria de les subvencions a entitats del Tercer Sector per portar a terme actuacions de transformació digital que contribueixin a la modernització dels serveis socials.

Aquests ajuts s’emmarquen en la inversió 2 del component 22 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Pla de Modernització dels Serveis Socials: Transformació tecnològica, innovació, formació i reforç de l'atenció a la infància”.

Activitat finançable

Seran finançables els projectes que incloguin aquestes dues línies d'acció:

 • Línia d’acció 1: Millorar la intervenció social i/o promoure la innovació social a través d'actuacions de transformació digital que contribueixin a la modernització dels serveis socials.
 • Línia d’acció 2: Estratègia de transformació digital.

A més, hauran de desenvolupar accions en almenys dues de les següents línies d’acció:

 • Línia d’acció 3: Digitalització dels processos i fluxos interns de l’entitat per accelerar l’acció social.
 • Línia d’acció 4: Potenciar el suport i la participació de la base social.
 • Línia d’acció 5: Incrementar les competències digitals dels i les professionals, de persones beneficiàries/participants i de persones voluntàries de l’entitat.

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables les següents actuacions:

 1. Línia d’acció 1:
  • Disseny, testeig i/o implementació d'apps i desenvolupaments digitals personalitzats que millorin l'impacte de les intervencions socials de l'entitat beneficiària.
  • Utilització activa de tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis socials, amb especial èmfasi en la usabilitat, accessibilitat i personalització de continguts.
  • Automatització intel·ligent dels processos de prestació dels serveis més utilitzats pels beneficiaris i beneficiàries, emprant tecnologies basades en intel·ligència artificial, gestió intel·ligent de processos, robotització de processos o similars.
  • Altres actuacions que contribueixin a millorar la intervenció social i/o promoure la innovació social mitjançant actuacions de modernització tecnològica.
 2. Línia d’acció 2:
  • Elaborar i implementar un programa integral de transformació digital.
  • Avaluació de plans de transformació digital previs a aquesta convocatòria.
  • Posada en marxa i implementació de plans i estratègies de transformació digital de l'entitat l'elaboració i aprovació de les quals s'hagués produït abans de la convocatòria d’aquestes subvencions.
 3. Línia d’acció 3:
  • Actuacions orientades a aportar solucions tecnològiques en els processos de gestió de projectes.
  • Implementació d'una estratègia de dades i seguretat.
  • Establir eines que permetin processar, integrar, democratitzar i visibilitzar l'anàlisi i la gestió de dades.
  • Aplicar un model d'emmagatzematge de la informació de manera remota.
  • Millores en l'estratègia de comunicació interna.
  • Desenvolupament de processos interns de gestió del coneixement, interoperabilitat i intercanvi de dades.
  • Altres actuacions que contribueixin a digitalitzar els processos de l'entitat.
 4. Línia d’acció 4:
  • Ús d'indicadors clau de rendiment per mesurar i comunicar l'impacte de les actuacions i projectes.
  • Implementar eines de gestió de la relació amb el client i persones beneficiàries.
  • Màrqueting digital de l’entitat.
  • Millores en l'estratègia de comunicació externa.
  • Optimització de motors de cerca i posicionament de marca.
  • Desenvolupaments web.
  • Gestió digital de persones voluntàries.
  • Altres actuacions que contribueixen a potenciar el suport i la participació de la base social de l’organització.
 5. Línia d’acció 5:
  • Formació per a la reducció de la bretxa digital.
  • Millora de les competències per a l'ús i l'aplicació d'eines digitals de comunicació, coordinació, gestió de projectes, col·laboració, aprenentatge i autoavaluació, ciberseguretat, ús ètic de la tecnologia, etc. Estratègies d’innovació que fomentin la capacitat creativa i innovadora dels equips.
  • Altres accions que contribueixin a incrementar les competències digitals dels i les professionals, de persones beneficiàries/participants i de persones voluntàries de l'entitat.

Despeses subvencionables

Es consideraran subvencionables les despeses següents:

 1. Despeses de personal vinculat i necessari per al desenvolupament de les activitats.
 2. Equipaments tecnològics i digitals.
 3. Despeses de formació de personal i persones voluntàries.
 4. Despeses relacionades amb els desenvolupaments tecnològics plantejats en el projecte.
 5. Assistència tècnica, proveïdors i suport.
 6. Despeses de dietes i viatges.
 7. Despeses de comunicació i difusió del projecte.
 8. Despeses de gestió i administració, incloent-hi els costos d'obertura, manteniment i comissions del compte bancàri, així com els costos generals d'estructura.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiàries aquelles entitats d’àmbit estatal, és a dir que actuïn en més d’una Comunitat Autònoma, amb personalitat jurídica pròpia que pertanyin a les entitats del Tercer Sector d'Acció Social. Les entitats del Tercer Sector d’Acció Social són aquelles associacions i fundacions de caràcter privat que, sorgides de la iniciativa ciutadana o social, responen a criteris de solidaritat i de participació social amb finalitats d’interès general i absència d’ànim de lucre.

Quantia

El pressupost total destinat a finançar aquestes subvencions ascendeix a un total de 85.000.000 d’euros.

A més, s’estableix una quantia mínima per projecte subvencionat de 100.000 euros i una quantia màxima de 2.500.000 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 24 de novembre de l'any 2022 i finalitzarà el dia 13 de desembre del mateix any.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE núm. 281 del 23-11-2022

Contacte

Telèfon: 918 226 653

dgdfss@mdsocialesa2030.gob.es