ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Interreg Europe

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 09/06/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Programa de la comissió Europea que dona suport a la cooperació territorial. És a dir, dona suport a l'intercanvi i la transferència d'experiències, enfocaments innovadors i desenvolupament de capacitats entre les autoritats públiques i altres organitzacions polítiques rellevants d'arreu d'Europa.

  • Objectiu: millorar els instruments de política de desenvolupament regional inclosos els programes de l'objectiu d'inversió per a l'ocupació i el creixement.
  • Activitats: projectes de cooperació interregional. Els tres primers anys dels projectes ('fase central') es dediquen a l'intercanvi i la transferència d’experiència entre els socis participants per tal de millorar els instruments polítics abordats pel projecte. Durant el quart i darrer any (‘fase de seguiment’), les regions se centren principalment en el seguiment dels resultats i impacte de la cooperació. Almenys un instrument polític abordat a l'aplicació ha de ser un programa d'objectius d'inversió per a l'ocupació i el creixement.

Beneficiaris

Condicions elegibilitat:

  • Individual: entitat pública o privada.
  • Consorci: socis d’almenys 3 països, dels quals almenys dos són beneficiaris d'estats membres de la UE. Un d’aquests últims ha de ser el sol·licitant del finançament d’Interreg Europe. Almenys un soci de cada àrea geogràfica especificada al programa.

Pressupost

Pressupost total de la convocatòria: 130 milions d'euros.

Quantia

Taxa de co-finançament: 70% (entitats privades sense ànim de lucre) o del 80% (entitats públiques i organismes de dret públic). Els socis de Noruega i Suïssa no són elegibles per rebre FEDER però poden rebre cofinançament dels seus respectius fons nacionals.

Presentació de la proposta

Tots els socis (inclòs el soci principal) i les autoritats polítiques associades, si escau, han de proporcionar una declaració mitjançant la plantilla proporcionada pel programa (vegeu annex 02 del ToR) i s’han de carregar al portal com a part de l'aplicació.

Termini

Del 15 de març de 2022 al 9 de juny de 2023.

Referència legal Convocatòria 2022 - 2023