ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Subvencions del Programa Ocell de Foc

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu és finançar projectes d’atenció a joves especialment aquells amb problemàtica de salut mental, i el seu acompanyament cap a l’autonomia personal i la construcció d’una vida independent, proporcionant-los les eines i els recursos per a aconseguir-ho i per assolir la seva inserció laboral en l’empresa ordinària i/o la recuperació del seu itinerari formatiu.

Les subvencions es divideixen en dues línies:

 • Línia 1. Xarxa territorial dels Serveis 'Ocell de Foc', adreçada a agrupacions d'entitats amb projectes que portin a terme els objectius del Programa dins d'un àmbit territorial i crein serveis i espais per constituir grups de joves amb iniciatives d’apoderament col·lectiu.
 • Línia 2. Coordinació, promoció i difusió del Programa “Ocell de Foc”, adreçada a entitats amb projectes per fer seguiment, coordinar i visibilitzar les actuacions de la línia 1.

Beneficiaris

En el cas de la Línia 1, agrupacions sense personalitat jurídica pròpia formades per:

 • Entitats juvenils sense ànim de lucre.
 • Associacions i/o empreses d’activitats juvenils, com ara les esportives, les culturals i les de lleure, entre altres.
 • Entitats sense ànim de lucre o cooperatives d’iniciativa social especialitzades en l’atenció a les persones amb problemàtica de salut mental.
 • Entitats sense ànim de lucre o cooperatives d’iniciativa social especialitzades en la dinamització de projectes col·lectius.
 • Entitats locals: ajuntaments i consells comarcals.
 • Empreses d’inserció inscrites en el Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de Catalunya.
 • Entitats i empreses especialitzades en formació i capacitació professional.
 • Entitats especialitzades en la gestió de serveis públics de salut i/o educació.
 • Instituts i universitats públics o concertats.

L’agrupació d’entitats constitueix un Nucli i ha d’estar formada, com a mínim, per quatre de les entitats descrites en el paràgraf anterior, de les quals, una com a mínim, ha de pertànyer al grup b, c o d.

Pel que fa a la Línia 2:

 • Empreses cooperatives que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat. S’exceptuen les cooperatives de segon grau.
 • Entitats sense ànim de lucre que tinguin experiència en l’àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat. S’exceptuen les entitats de segon grau.
 • Agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per les entitats esmentades abans, juntament amb altres tipus d'entitats, que facin una activitat necessària per dur a terme el projecte o que estiguin especialitzades en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte. Cap de les entitats que formen part de l’agrupació pot superar el 50% de participació en el pressupost del projecte.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 9.900.000,00 euros per al període 2022 a 2025.

Quantia

La quantia màxima per a cadascuna de les línies i els projectes a subvencionar és la següent:

 • Línia 1, Xarxa Ocell de foc: l'import a subvencionar per a cada nucli de la Xarxa Ocell de foc és de 380.000,00 euros, que correspon a una subvenció anual de 190.000,00 euros. La subvenció, en qualsevol cas, pot cobrir fins al 100% del cost total de tot el projecte.
 • Línia 2, Coordinació, promoció i difusió del programa Ocell de foc: l'import per subvencionar els projectes d'aquesta línia és de 400.000,00 euros, que correspon a una subvenció anual de 200.000,00 euros, que pot cobrir fins al 100% del cost total del projecte.

Termini

El termini de sol·licitud és del 15 de novembre, a les 09:00 h, fins al 28 de novembre a les 14:00 h.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8792 Data 14.11.2022

Contacte

Telèfon: 934 849 500