ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Subvencions per a la selecció i finançament dels integrants del Consorcio Estatal en Red per al desenvolupament de Medicaments de Teràpies Avançades (CERTERA)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/02/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri de Ciència i Innovació ha obert la convocatòria de concessió de subvencions per a la selecció i finançament dels integrants del Consorcio Estatal en Red per al desenvolupament de Medicaments de Teràpies Avançades (CERTERA), en el marc del PERTE per a la Salut d’Avantguarda.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és seleccionar les entitats que formaran part del futur CERTERA i finançar les activitats que desenvolupin dins del Consorci així com el manteniment inicial d’aquest.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 6 del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Salut”.

Despeses subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut, sempre que estiguin directament relacionats amb el desenvolupament i l’execució de les activitats del CERTERA, els següents costos:

 1. Despeses de personal (tecnòleg, investigador, tècnic de suport, de gestió i/o gerencial) sempre que la seva activitat estigui orientada exclusivament a l’objecte de la infraestructura CERTERA.
 2. Despeses en bens i serveis relacionats directament amb el manteniment de l’estructura del consorci.
 3. Despeses generals, inversió i infraestructures: costos d’inversió en equipament científico-tecnològic, despeses en infraestructures de gestió del consorci, costos de funcionament (viatges, material fungible, dietes i despeses generals) i despeses de desenvolupament de programes de postgrau en col·laboració amb les entitats consorciades.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiàries d’aquests ajuts les següents entitats:

 1. Els instituts de recerca sanitària acreditats per ordre ministerial (IIS).
 2. Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial: hospitals, centres d’atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors amb llicència d'activitat sanitària expedida per l’autoritat competent.
 3. Les entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d'activitat sanitària, però amb activitat de R+D+I demostrable en l'àrea de coneixement de Salut Pública.
 4. Les entitats i institucions sanitàries privades, amb llicència d'activitat sanitària, vinculades o concertades al SNS.
 5. Els Organismes Públics de Recerca (OPI).
 6. Les universitats públiques i privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D.
 7. Els centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal que estiguin inscrits al registre corresponent.
 8. Altres centres públics d'R+D, de recerca i de difusió de coneixements i infraestructures de recerca, amb personalitat jurídica pròpia, diferents dels OPI, vinculats o dependents de l'Administració General de l'Estat o de la resta de les administracions públiques i els seus organismes, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, sempre que en els seus Estatuts o en el seu objecte social tinguin definida entre les seves activitats la R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.
 9. Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D, generin coneixement científic o tecnològic o facilitin la seva aplicació i transferència.
 10. Altres unitats de l'Administració sanitària.

Quantia

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 45.000.000 d’euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 7 de desembre de 2022 i finalitzarà a les 15 hores del dia 7 de febrer del 2023.

Bases Reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE núm. 282 del 24-11-2022

Contacte

Telèfon: 918 222 514

proyectos-aes@isciii.es