ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts per a la creació de càtedres universitat-empresa (Càtedres Enia) per a la recerca i desenvolupament de la intel·ligència artificial

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 09/03/2023   Dates provisionals

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha convocat la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, destinats a finançar estructures acadèmiques de recerca, formació i difusió d'Intel·ligència Artificial (IA), configurades com a càtedres universitat-empresa, a universitats espanyoles.

Les actuacions que es financin a l'empara d'aquesta ordre s'emmarcaran en les convocatòries d'ajut Càtedres ENIA i, concretament, dins d'alguns dels següents subprogrames:

 1. Subprograma de Suport a la Creació de Noves Càtedres en IA.
 2. Subprograma de Suport a la Creació de Càtedres Internacionals en IA, a universitats espanyoles.

Aquesta convocatòria s'emmarca dins del Component 16 «Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables estaran lligades al desenvolupament d'un pla d’actuacions a desenvolupar per part del beneficiari de l’ajut i s’hauran de trobar emmarcades dins de l'àrea temàtica seleccionada per a la càtedra universitat-empresa.

Les activitats que poden formar part d’un pla d’actuacions, són les mateixes per a tots els subprogrames i comprenen una o diverses de les següents:

 1. Activitats de formació, només en el cas d’universitats públiques degut a no constituir per a elles activitat econòmica:
  • Desenvolupament de programes de formació de grau i postgrau lligats a la IA.
  • Desenvolupament de programes de Treballs Fi d'Estudis (de Grau i de Màster).
  • Conferències i seminaris en el marc de les activitats de la càtedra.
  • Incentivació de la cooperació educativa (estudiants en pràctiques acadèmiques externes o en empreses) relacionades amb la temàtica de la càtedra.
  • Col·laboració en els plans de formació de l'empresa/institució.
 2. Activitats de recerca, tant fonamental com industrial, i desenvolupament experimental, incloent:
  • Desenvolupament de línies de recerca.
  • Realització de treballs de recerca, incloent-hi aquells emmarcats en la realització de tesis doctorals.
  • Promoció de trobades nacionals i internacionals d'experts sobre temàtiques relacionades amb la càtedra.
  • Cooperació per aconseguir projectes de recerca en els àmbits regional, nacional i internacional.
 3. Activitats de divulgació, cooperació públic-privada i transferència del coneixement.
  • Realització de jornades i publicacions de divulgació de coneixement.
  • Col·laboració en la promoció d´esdeveniments tècnics i científics.
  • Desenvolupament de patents lligades a la càtedra.
  • Activitats en el si de grups d'estandardització o grups de treball, nacionals o internacionals, d'institucions rellevants en l'àmbit de la IA i de la temàtica de la càtedra.

Àrees temàtiques

Les àrees temàtiques definides per a les càtedres creades són les següents:

 1. IA i Aeronàutica/Aeroespacial.
 2. IA i Agricultura.
 3. IA i Economia de la Dada.
 4. IA i Tecnologies del Llenguatge.
 5. IA i Robòtica.
 6. IA i Algorismes Verds.
 7. IA i Dret.
 8. IA Responsable/IA Ètica.
 9. IA i Geopolítica.
 10. IA i Música/Arts .
 11. IA i Desenvolupament Sostenible.
 12. IA i Sector Públic.
 13. IA i Ciències de la Salut.
 14. IA i Repte Demogràfic.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiàries d’aquests ajuts les universitats, tant públiques com privades, residents a Espanya.

Quantia

L’aplicació pressupostària total destinada al finançament d’aquests ajuts és de 16 milions d´euros.

La quantia màxima per càtedra universitat-empresa és la següent:

 1. Subprograma de Suport a la Creació de Noves Càtedres en IA: fins a 900.000 euros.
 2. Subprograma de Suport a la Creació de Càtedres Internacionals en IA: fins a 1.200.000 euros.

Termini

El termini per presentar sol·licituds s'inicia el dia 2 de febrer de 2023 i finalitzarà el dia 9 de març de 2023.

Bases Reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE núm. 288 del 01-12-2022

Contacte

Telèfon: 912 582 852