ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic hibridat amb instal·lacions de generació d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, en el marc del PERTE ERHA

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 20/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat la convocatòria dels ajuts, en forma de subvenció a fons perdut, a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic que s’hibridin amb instal·lacions de generació elèctrica a partir de fonts d’energia renovables.

L’objectiu de la convocatòria és finançar l’addició d’emmagatzematge a instal·lacions de generació d’energia elèctrica tant noves com ja existents. En cap cas es finançaran projectes d’emmagatzematge que no estiguin associats a generació renovable. En el cas de noves instal·lacions de generació, el projecte es considerarà com a finalitzat quan les dues tecnologies, generació renovable i emmagatzematge elèctric, estiguin finalitzades.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 8 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Desplegament de l’emmagatzematge energètic" i en el PERTE d'Energies Renovables, Hidrogen Renovable i Emmagatzematge.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquest ajut:

 1. Empreses.
 2. Organismes públics d’investigació.
 3. Universitats públiques, els seus instituts universitaris i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.
 4. Altres centres públics d’R+D dependents o vinculats a l’Administració General de l’Estat, a les Administracions Públiques Territorials o participats majoritàriament pel sector públic.
 5. Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin o gestionin activitats d’R+D.
 6. Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal inscrits al registre corresponent.
 7. Altres centres privats d’R+D+i que tinguin definida en els seus estatuts l’R+D+i com a activitat principal.
 8. Altres organitzacions que donin suport a la transferència tecnològica o realitzin difusió i divulgació tecnològica i científica.

A banda, també podran resultar beneficiaries d’aquest ajut les agrupacions de persones jurídiques, tan públiques com privades, que malgrat estar mancades de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte d’ajut. Podran ser beneficiaries agrupacions incloses en les següents categories:

 • Agrupacions o associacions empresarials.
 • Agrupacions empresarials innovadores que tinguin per objectiu contribuir a la transferència tecnològica i a la divulgació d’informació entre les empreses integrants de l’agrupació.
 • Unions Temporals d’Empreses (UTE).
 • Qualsevol altra agrupació o associació de persones jurídiques que compleixi amb els requisits establerts a les bases reguladores.

Tots els membres de l’agrupació hauran de complir els requisits que s’estableixen per les entitats beneficiaries.

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’ajut en el marc d’aquesta convocatòria els projectes d’emmagatzematge energètic hibridat amb instal·lacions de generació d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovable, ja siguin instal·lacions de generació noves com instal·lacions existents, situats en territori nacional. Queden exclosos els projectes d’emmagatzematge d’hidrogen.

Els projectes, entre d’altres requisits, hauran de tenir una potència mínima de 1MW o 1MWh de capacitat d’emmagatzematge, tenir una capacitat d’emmagatzematge igual o superior a 2 hores i l’emmagatzematge haurà de compartir punt de connexió a la xarxa amb la instal·lació de generació (queda exclòs l’emmagatzematge virtual).

A banda, els projectes objecte d’ajut hauran de complir els requisits de l’efecte incentivador, és a dir, s’hauran d’iniciar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

Despeses subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria es consideraran elegibles els següents costos:

 1. Costos d’enginyeria, construcció, adquisició, lloguer i leasing de les instal·lacions.
 2. Despeses d’instal·lacions elèctriques de connexió.
 3. Despeses d’altres sistemes com equipaments elèctrics, electromecànics o hidràulics.
 4. Costos de la direcció facultativa.
 5. Despeses de gestió de la sol·licitud i de la justificació de la realització de les actuacions.
 6. Costos de coordinació de Seguretat i Salut de l’obra i muntatge relacionats amb l’actuació objecte d’ajut.

En cap cas seran subvencionables despeses com les derivades del mòdul o mòduls de generació renovable, despeses d’adequació, remodelacions o execucions d’altres línies elèctriques diferents a les exclusives per fer viable l’evacuació de l’energia, els costos propis de l’entitat, els costos derivats de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) entre d’altres.

Quantia

La intensitat d’ajut màxim en relació als costos subvencionables del projecte serà del 40% en el cas de les grans empreses, del 50% en el cas de les mitjanes i del 60% en el cas de les petites empreses. Addicionalment, els projectes situats en territoris insulars podran rebre un ajut addicional de 5 punts percentuals.

En tot cas, l’import total a concedir no podrà superar el límit de 15 milions d'euros per empresa i per projecte.

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 150.000.000 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 18 de gener de 2023 i finalitzarà a les 12:00 hores del dia 20 de març de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE Núm. 311 del 28-12-2022

Contacte

Telèfon: 913 146 673

consultas.prtr@idae.es