ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts del Pla Integral d'Impuls a l’Economia Social per a la Generació d'un Teixit Econòmic, Inclusiu i Sostenible en el marc del PERTE d'Economia Social i de les Cures

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/01/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri de Treball i Economia Social ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’almenys 30 projectes de caràcter innovador en matèria d'Economia Social.

La finalitat d'aquests ajuts és impulsar l'Economia Social a través d’uns programes específics que tenen per objecte la generació d'ocupació, la consolidació d'empreses, la digitalització, la promoció del teixit productiu de l'Economia Social, així com la transició sostenible en aquest àmbit.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 6 del Component 23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a les “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu” i en el PERTE d'Economia Social i de les Cures.

Programes i tipus de projectes

Les convocatòries regides per aquesta ordre de bases pretenen l'impuls de l'Economia Social des d'un enfocament innovador, a través d'un dels programes següents:

 1. Programa 1: TRANSFORMA_CA. Projectes en matèria de generació i manteniment de l'ocupació d'empreses viables que estiguin travessant dificultats o sense relleu generacional actual o previsible, mitjançant la conversió en fórmules empresarials de l'Economia Social gestionades pels seus treballadors i treballadores. Els projectes d'aquesta modalitat inclouen almenys una de les activitats següents:
  • Disseny i desenvolupament d'estratègies i fulls de ruta per a la generació i el manteniment de llocs de treball i d'un teixit empresarial més sostenible i resilient.
  • Actuacions integrals en la generació d'empreses d'Economia Social amb impacte en la vertebració del territori, especialment en zones suburbanes i rurals.
  • Desenvolupament d'eines informàtiques que permetin la detecció primerenca de situacions de dificultat o sense relleu generacional actual o previsible de les empreses.
  • Mecanismes i sistemes per a la gestió economicofinancera de l'empresa a curt i mitjà termini.
  • Creació i desenvolupament de processos innovadors focalitzats en l’atenció a col·lectius vulnerables.
  • Nous sistemes de suport i acompanyament a les empreses per a la implementació i consolidació de la nova realitat empresarial.
  • Promoció i creació de xarxes i centres de referència en recerca, formació, innovació, incubació i acceleració, especialitzats en transformació empresarial en Economia Social.
 2. Programa 2: INICIATIVA_ÉS. Projectes de creació i consolidació d'entitats de l'Economia Social amb caràcter innovador, incidint en el relleu generacional i en l'emprenedoria juvenil. Els projectes d'aquesta modalitat inclouen almenys una de les activitats següents:
  • Creació d'entorns col·laboratius per al desenvolupament tecnològic, social i innovador, que fomentin l'emprenedoria juvenil o el relleu generacional.
  • Disseny de plans integrals per a la posada en marxa d'iniciatives estratègiques basades en la innovació tecnològica, social i mediambiental a l'ecosistema de l'Economia Social.
  • Desenvolupament de models de capacitació i impuls de l'emprenedoria juvenil, especialment femení, a zones rurals o en risc de despoblació.
  • Actuacions per a la consolidació tècnica i organitzativa de les entitats de l'Economia Social, amb efecte positiu en el relleu generacional i el foment de l'emprenedoria juvenil.
 3. Programa 3: IMPULSA-TEC. Projectes transformadors de suport a la modernització tecnològica de les empreses de l'Economia Social mitjançant la creació de plataformes digitals, l'automatització de processos i l'ús d'eines tecnològiques per millorar el benestar de la ciutadania, especialment a les zones rurals. Els projectes d'aquesta modalitat inclouen almenys una de les activitats següents:
  • Desenvolupament de metodologies per implantar processos de modernització tecnològica.
  • Definició i concreció de solucions tecnològiques.
  • Implantació de les solucions tecnològiques i supervisió del procés.
  • Disseny, desenvolupament i posada en marxa de plataformes cooperatives digitals.
  • Creació i generació d'entorns favorables per a l'intercanvi de solucions tecnològiques transformadores.
  • Promoció i creació de xarxes i centres de referència en investigació, formació, innovació, incubació, promoció i acceleració especialitzats en Economia Social Digital.
 4. Programa 4: ALIANCES_ÉS. Projectes de promoció de xarxes de cooperatives, societats laborals i altres fórmules d'Economia Social acompanyada de mesures per oferir nous serveis integrals a la societat. Els projectes d'aquesta modalitat inclouen almenys una de les activitats següents:
  • Creació de partenariats públic-privats entre entitats de l'Economia Social, organitzacions representatives de l'Economia Social i Administracions Públiques per fomentar l'Economia Social als territoris.
  • Desenvolupament de metodologies i solucions que donin suport a la generació de noves cadenes de valor, la comercialització, la internacionalització o altres formes de suport entre entitats de l'Economia Social.
  • Promoció i implantació d’estratègies basades en la transferència del coneixement entre el teixit empresarial de l’Economia Social i centres de recerca de reconegut prestigi.
  • Promoció i creació de xarxes i centres de referència en recerca, formació, innovació, incubació, promoció i acceleració especialitzats en Economia Social.
  • Desenvolupament d'eines, recursos i suport necessari per impulsar les fórmules de l'Economia Social als territoris, destinats a prescriptors i professionals de l'àmbit de l'emprenedoria col·lectiva.
  • Capacitació a Agents de Desenvolupament Local i personal de l'Administració en emprenedoria col·lectiva sota esquemes de l'Economia Social, generació de bancs de bones pràctiques i foment de la cooperació professional.
 5. Programa 5: SOSTENIBLE_ES. Projectes d’impuls de les transicions sostenibles i inclusives d’empreses de l’Economia Social i de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Els projectes d'aquesta modalitat inclouen almenys una de les activitats següents:
  • Elaboració de diagnòstics i balanços sobre la situació mediambiental, social i de gènere d’entitats de l’Economia Social.
  • Desenvolupament de metodologies i solucions per a la millora de les condicions mediambientals, socials i de gènere.
  • Implantació i supervisió pràctica de millores tècniques i sostenibles adreçades a col·lectius vulnerables.
  • Serveis de suport per a la creació i consolidació de models transformadors adaptats a les necessitats d’atenció continuada de col·lectius en situació de vulnerabilitat.
  • Accions de visibilització d'empreses d'inserció, centres especials d'ocupació d'iniciativa social i cooperatives d'iniciativa social adreçades a les Administracions Públiques i al teixit empresarial.
  • Foment dels contractes reservats a empreses d'inserció i centres especials d'ocupació d'iniciativa social.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiàries d’aquests ajuts les següents:

 1. Entitats representatives de cooperatives, de societats laborals, d’empreses d'inserció i de qualsevol altra entitat de l'Economia Social.
 2. Entitats de l'Economia Social que facin actuacions en l'àmbit nacional.
 3. Agrupacions d'entitats. Podran formar part d'aquestes agrupacions les entitats incloses als apartats a) i b) anteriors, així com les universitats, els centres de recerca i les administracions de les Comunitats Autònomes, les entitats que integren l’Administració Local i el sector públic institucional.

Aquests ajuts s'adrecen a projectes d'àmbit nacional, és a dir, que es desenvolupin, com a mínim, a dues comunitats autònomes.

Quantia

L’aplicació pressupostària total destinada al finançament d’aquests ajuts és de 99,3 milions d’euros.

La intensitat de l’ajut que es concedeixi serà d’un màxim del 50% dels costos subvencionables del projecte finançat en el cas de les PIMEs i del 15% en el cas de les grans empreses.

Els ajuts a grans empreses estaran condicionats a la seva col·laboració efectiva amb PIMEs, sempre i quan les PIMEs amb les que col·laborin assumeixin un mínim del 30% del total dels costos subvencionables.

En tot cas, l'import de la subvenció atorgada no podrà ser inferior a 50.000 € ni superior a 3.500.000 €.

Aquestes quanties podran veure's modificades a la convocatòria corresponent.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 15 de desembre de 2022 i finalitzarà el dia 16 de gener de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE núm. 300 del 15-12-2022

Contacte

Telèfon: 900 494 453

Subvenciones.planeconomiasocial@mites.gob.es