ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts del Pla Integral d'Impuls a l’Economia Social per a la Generació d'un Teixit Econòmic, Inclusiu i Sostenible en el marc del PERTE d'Economia Social i de les Cures (Bases reguladores)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023   Dates provisionals

A qui s'adreça

Empreses

Atenció: El termini de presentació de sol·licituds encara no ha obert

Finalitat

El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat les bases reguladores per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’almenys 30 projectes de caràcter innovador en matèria d'Economia Social.

La finalitat d'aquests ajuts és impulsar l'Economia Social a través d’uns programes específics que tenen per objecte la generació d'ocupació, la consolidació d'empreses, la digitalització, la promoció del teixit productiu de l'Economia Social, així com la transició sostenible en aquest àmbit.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 6 del Component 23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a les “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu” i en el PERTE d'Economia Social i de les Cures.

Programes i tipus de projectes

Les convocatòries regides per aquesta ordre de bases pretenen l'impuls de l'Economia Social des d'un enfocament innovador, a través d'un dels programes següents:

  1. Programa 1: TRANSFORMA_ES. Projectes en matèria de generació i manteniment de l'ocupació d'empreses viables que estiguin travessant dificultats o sense relleu generacional actual o previsible, mitjançant la conversió en fórmules empresarials de l'Economia Social gestionades pels seus treballadors i treballadores. 
  2. Programa 2: INICIATIVA_ES. Projectes de creació i consolidació d'entitats de l'Economia Social amb caràcter innovador, incidint en el relleu generacional i en l'emprenedoria juvenil. 
  3. Programa 3: IMPULSA-TEC. Projectes transformadors de suport a la modernització tecnològica de les empreses de l'Economia Social mitjançant la creació de plataformes digitals, l'automatització de processos i l'ús d'eines tecnològiques per millorar el benestar de la ciutadania, especialment a les zones rurals. 
  4. Programa 4: ALIANCES_ES. Projectes de promoció de xarxes de cooperatives, societats laborals i altres fórmules d'Economia Social acompanyada de mesures per oferir nous serveis integrals a la societat.
  5. Programa 5: SOSTENIBLE_ES. Projectes d’impuls de les transicions sostenibles i inclusives d’empreses de l’Economia Social i focalitzada en l'antenció de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiàries d’aquests ajuts les següents:

  1. Entitats representatives de cooperatives, de societats laborals, d’empreses d'inserció i de qualsevol altra entitat de l'Economia Social.
  2. Entitats de l'Economia Social que facin actuacions en l'àmbit nacional d'acord amb elque es recull en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economía Social.
  3. Agrupacions d'entitats. Podran formar part d'aquestes agrupacions les entitats incloses als apartats a) i b) anteriors, així com les universitats, els centres de recerca i les administracions de les Comunitats Autònomes, les entitats que integren l’Administració Local i el sector públic institucional.

Aquests ajuts s'adrecen a projectes d'àmbit nacional, és a dir, que es desenvolupin s'executin o s'implementin, com a mínim, a dues comunitats autònomes. També han de tenir el seu domicili fiscal permanent al territori espanyol. 

Quantia

L’aplicació pressupostària total destinada al finançament d’aquests ajuts s'establirà a la corresponent convocatòria.

La intensitat de l’ajut que es concedeixi serà d’un màxim del 50% dels costos subvencionables del projecte finançat en el cas de les PIMEs i del 15% en el cas de les grans empreses.

Els ajuts a grans empreses estaran condicionats a la seva col·laboració efectiva amb PIMEs, sempre i quan les PIMEs amb les que col·laborin assumeixin un mínim del 30% del total dels costos subvencionables.

En tot cas, l'import de la subvenció atorgada no podrà ser inferior a 10.000 € ni superior a 3.500.000 €.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'establirà a la corresponent convocatòria.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Bases reguladores BOE núm. 177 del 26-7-2023

Contacte

Telèfon: 900 494 453

Subvenciones.planeconomiasocial@mites.gob.es