ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a la promoció del sector del videojoc i altres formes de creació digital

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/01/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri de Cultura i Esport ha publicat la convocatòria de la concessió d'ajuts per a la promoció del sector del videojoc i d'altres formes de creació digital corresponent als exercicis 2022 i 2023.

La convocatòria té per objecte el finançament de projectes d'inversió per millorar la competitivitat del sector del videojoc i de la creació digital, millorar-ne la resiliència i impulsar-ne la internacionalització. Aquests projectes hauran de contribuir a alguna de les finalitats següents:

 1. Promoure les inversions que permetin el desenvolupament, producció, edició, distribució i/o comercialització de projectes del sector del videojoc i d'altres formes de creació digital, així com la millora de la qualitat de l'oferta dels mateixos.
 2. Incrementar la generació d’ocupació fomentant el desenvolupament, la professionalització i la vertebració del sector, així com fomentar la presència de la dona a la indústria i impulsar la consecució de la igualtat de gènere.
 3. Augmentar la visibilitat dels videojocs espanyols i d'altres formes de creació digital als principals mercats internacionals del sector.
 4. Estimular la participació del sector privat en el finançament del sector del videojoc i altres formes de creació digital i fomentar el mecenatge cultural.
 5. Fomentar les capacitats d’innovació, emprenedoria i transformació estratègica al sector dels videojocs i de la creació digital.

Aquesta convocatòria s'emmarca dins de la Inversió 1 del Component 25 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que fa referència al «Foment, modernització i digitalització del sector audiovisual».

Activitats subvencionables

Dins dels projectes, seran objecte d’ajut les activitats següents:

 1. La preproducció, producció i distribució de videojocs.
 2. La preproducció, producció i distribució d'altres formes de creació digital, incloent les experiències narratives en formats RV, RA, RX, ja siguin interactius o no interactius, experiències narratives orientades a metaversos, podcasts i altres.
 3. Els programes d'incubació, mentorització o acceleració de projectes relacionats amb les categories anteriors, ja siguin en format físic, digital o híbrid (digital i físic). Es consideren com a tals aquells programes, fòrums, plataformes de pitching i residències on participin professionals i empreses que superin prèviament un procés de selecció i que comprenguin activitats de networking i tutoria per millorar la competència i competitivitat de professionals i empreses en els processos creatius i de desenvolupament de videojocs o altres formes de creació digital.
 4. Els esdeveniments professionals i les exposicions culturals sobre el videojoc i altres formes de creació digital.

No es finançaran projectes l'activitat essencial dels quals sigui netament formativa o acadèmica, ni competicions, lligues o tornejos de jugadors de videojocs, com esports electrònics.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts els professionals inscrits al Règim Especial de Treballadors Autònoms, les microempreses, petites i mitjanes empreses, siguin de nacionalitat espanyola, de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu amb residència fiscal a Espanya.

Quantia

L’aplicació pressupostària total destinada al finançament d’aquests ajuts és de 8.000.000 euros.

La quantia màxima de la subvenció no podrà superar el 80% del cost total del projecte i, com a mínim, el 20% del projecte s’haurà de finançar amb fons propis o amb altres aportacions públiques o privades.

Termini

El termini per presentar sol·licituds s’iniciarà el 9 de gener de 2023 i finalitzarà a les 14:00 hores del 27 de gener de 2023.

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE núm. 301 del 16-12-2022

Contacte

Telèfon: 917 016 206

ayudas.industriasculturales@cultura.gob.es