ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Programa Impuls de l'Ecosistema Emprenedor Innovador

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 20/01/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Fundació EOI, ha publicat la convocatòria de subvencions per impulsar l’ecosistema emprenedor innovador nacional dins del Programa Impuls de l’Ecosistema Emprenedor Innovador.

L'objecte de la convocatòria és seleccionar, en règim de concurrència competitiva, els beneficiaris dels ajuts per a l'execució d'esdeveniments d’emprenedoria innovadora que estimulin i impulsin l'esperit emprenedor. Els esdeveniments d'emprenedoria innovadora seran actes de caràcter local, autonòmic, nacional o internacional a celebrar en un lloc concret.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 1 del Component 13 “Impuls a la PIME” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiàries d’aquests ajuts les entitats, tant públiques com privades, que organitzin l’esdeveniment d'emprenedoria innovadora. Aquestes entitats hauran de tenir personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya.

Les entitats sol·licitants hauran de disposar d’almenys dos anys d'experiència en l'organització d'esdeveniments o en suport, assistència o ajuda a startups, persones emprenedores o persones que estiguin valorant iniciar un projecte emprenedor, o la dinamització de l'ecosistema empresarial.

Actuacions subvencionables

Les actuacions objecte d’ajut consistiran en la celebració d'esdeveniments d'emprenedoria innovadora que estimulin i impulsin l’esperit emprenedor innovador. La celebració de l'esdeveniment inclourà les activitats necessàries per a la seva organització i desenvolupament, així com les activitats posteriors d’anàlisi de satisfacció, anàlisi de resultats i seguiment d’actuacions.

Despeses subvencionables

Es consideraran subvencionables les despeses següents:

 1. Personal propi i extern directament involucrat en el desenvolupament de les activitats.
 2. Manutenció de participants i desplaçament (transport, allotjament i manutenció) de personal.
 3. Material didàctic, textos i materials fungibles emprats en les activitats.
 4. Lloguer d'instal·lacions, edificacions, maquinària o equips de tercers requerits per al desenvolupament de les activitats.
 5. Condicionament d’espais.
 6. Serveis professionals necessaris per al desenvolupament de les activitats com (traducció, personal auxiliar, enregistrament, entre d'altres).
 7. Creació i manteniment d’entorns virtuals com a eina de suport a les activitats.
 8. Comunicació i difusió.
 9. Informe d’Auditoria.
 10. Costos indirectes, és a dir, costos que no estan vinculats o no poden vincular-se directament amb una activitat específica de l'entitat en qüestió (per exemple, despeses de telèfon, aigua o electricitat).

Quantia

L’aplicació pressupostària total destinada al finançament d’aquests ajuts és de 4.000.000 euros.

La intensitat màxima de l’ajut correspondrà al 100% de les despeses subvencionables que s’hagin generat per l’actuació.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 22 de desembre del 2022 i finalitza el dia 20 de gener del 2023 a les 23:59 hores.

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE núm. 305 del 21-12-2022

Contacte

Telèfon: 913 495 600

contacto@eoi.es