ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a inversions en instal·lacions de transformació i comercialització vitivinícoles

Entitat Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Foment de projectes d’inversió a Catalunya destinats a la millora dels processos de transformació, o comercialització de productes vinícoles del territori estatal.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 01/04/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu d’aquests ajuts és millorar el rendiment global de les empreses del sector vitivinícola i la seva adaptació a les demandes de mercat, així com augmentar la seva competitivitat.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris:

  • Empreses productores dels productes vitivinícoles que en el moment de la sol·licitud produeixin o comercialitzin els productes contemplats en l’annex VII part II del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 o que iniciin l’activitat amb aquesta sol·licitud.
  • Les organitzacions de productors vitivinícoles.
  • Associacions de dos o més productors, amb personalitat jurídica, del productes mencionats en l’annex VII part II d’aquest Reglament.
  • Organitzacions interprofessionals.
  • Organitzacions professionals.

Quantia

Subvenció màxima 40% inversió si és PIME, 20% intermèdies i 10% GE. No establerta inversió màxima.

Pressupost

Màxim previst pel conjunt EE i per tot el període 2019-2023: 280 M€.

Finançat íntegrament pel FEAGA.

Termini

El termini de sol·licitud de l'ajut: fins al dia 1 d'abril de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Reial Decret que regula la Intervenció sectorial vitivinícola (document .PDF)

Fitxa resum (document .PDF)

Referència legal Convocatòria DOGC Núm. 7566 Data: 26.02.2018

Contacte

Telèfon: 933 046 700