ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Programa UNICO I+D 6G_Ajuts del Subprograma de Projectes d’R+D en 5G avançat

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/04/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha publicat la Convocatòria dels ajuts, en règim de concurrència competitiva, de la Línia “Subprograma Projectes I+D 5G avançat” contemplada dins del Programa UNICO I+D 6G.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 6 del component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Desplegament del 5G: xarxes, canvi tecnològic i innovació”.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiàries les empreses exceptuant les entitats del sector públic, les entitats constituïdes jurídicament amb posterioritat al 31 de desembre del 2019 (excepte que procedeixin d’altres entitats preexistents) i les entitats sense ànim de lucre que exerceixin activitat econòmica.

Actuacions subvencionables

La convocatòria està destinada a donar suport a projectes de recerca i desenvolupament en tecnologies per 5G avançat (ecosistemes d’innovació i ecosistemes de ciberseguretat 5G) amb les següents característiques:

 • Projectes de recerca industrial (TRL 3-4): la recerca planificada o els estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis o que permetin millorar considerablement els ja existents.
 • Projectes de desenvolupament experimental (TRL 5-6): l’adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents d’índole científica, tecnològica o empresarial amb l’objectiu d’elaborar productes, processos o serveis nous o millorats.

Els projectes objecte d’ajut hauran d’estar estructurats al voltant dels àmbits temàtics següents:

 • Tecnologies i tècniques de processament de senyals.
 • Tecnologies ràdio en mmW (millores en MIMO, beam Management, etc.).
 • Tecnologies òptiques i fotònica.
 • Machine Learning.
 • Xarxes no terrestres amb suport satelital (NTN).
 • Millores dels sistemes RAN.
 • Control de xarxa.
 • Millores de l’arquitectura basada en serveis (SBA).
 • Gestió de recursos zero-touch.
 • Xarxes deterministes.
 • Edge Computing.
 • Realitat estesa.
 • Privacitat i seguretat.
 • Protocols.

Seran finançables els projectes iniciats a partir de la data de presentació de sol·licitud. Els projectes es podran executar fins al 30 de juny de l’any 2025.

Despeses subvencionables

Es consideren subvencionables les despeses següents:

 • Despeses de personal dedicat al projecte (investigadors, tècnics i altre personal auxiliar).
 • Costos de serveis prestats per personal extern, contractacions i subcontractacions.
 • Costos d’instrumental i material inventariable, en la mesura i durant el període en què s’utilitzi per al projecte.
 • Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes i costos de consultoria i serveis equivalents.
 • Despeses generals suplementàries directament derivades del projecte (com els costos derivats de l'informe d'auditoria comptable i tècnica o les despeses destinades a la protecció mitjançant propietat industrial dels actius intangibles obtinguts durant el desenvolupament del projecte).
 • Altres despeses d’explotació addicionals, incloses despeses de material, subministraments i productes similars.

Quantia

El pressupost total destinat al finançament d’aquests ajuts és de 49.600.000 euros. Els projectes pels quals es presenti sol·licitud hauran de tenir un pressupost finançable d’un mínim de 300.000 euros i un màxim de 2.000.000 euros.

Les intensitats màximes d’ajut són les següents:

 1. Per a projectes de recerca industrial:
  • Petites empreses: 70% + possibilitat d’un 10% addicional.
  • Mitjanes empreses: 60% + possibilitat d’un 15% addicional.
  • Grans empreses: 50% + possibilitat d’un 15% addicional.
 2. Per a projectes de desenvolupament experimental:
  • Petites empreses: 45% + possibilitat d’un 15% addicional.
  • Mitjanes empreses: 35% + possibilitat d’un 15% addicional.
  • Grans empreses: 25% + possibilitat d’un 15% addicional.

El percentatge addicional només s’aplica si els resultats dels projectes es difonen àmpliament (publicació d’una pàgina web específica del projecte, publicació d’articles a revistes de prestigi, transparència i facilitat d’accés als resultats, Pla estratègic de protecció industrial, etc.).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 21 de març de 2023 i finalitzarà el dia 13 d'abril de 2023 a les 13:00 hores.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE Núm. 313 del 30-12-2022