ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Programes Treball i Formació

Entitat Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Les subvencions del Programa Treball i Formació es destinen a la realització de projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 16/02/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Les actuacions que es poden subvencionar, per donar compliment a l'objecte d'aquest Programa, que correspon al servei ocupacional de Foment de l'ocupació, són les següents:

 • Actuació de contractació laboral.
 • Actuació de formació, que inclou certificats de professionalitat, formació transversal i formació en competències bàsiques.
 • Actuació d'acompanyament.

Línies de subvencions

 1. TRFO ACOL.
 2. TRFO EELL.
  1. Línia PANP.
  2. Línia PRGC.
  3. Línia DONA.
  4. Línia MG52.
  5. Línia TRANS*.

Beneficiaris

Poden ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció:

 1. Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles que es determinin en la convocatòria.
 2. Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.
 3. Les empreses d'inserció acreditades i legalment constituïdes, amb centre de treball a Catalunya, d'acord amb la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció sociolaboral.

La resolució de convocatòria ha de determinar, per línia de subvenció, les entitats que, entre les anteriors poden participar, així com els col·lectius de persones destinatàries.

Les entitats beneficiàries de l'apartat c) queden restringides a les línies de convocatòria que tinguin, com a col·lectiu de persones destinatàries, les persones joves especialment vulnerables, derivades dels Serveis Socials, dels sistemes de protecció i/o Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Pressupost

 • L'import màxim destinat a la concessió de les subvencions SOC – TRFO ACOL per a la convocatòria 2023 és de
  19.000.000,00 euros.
 • L'import màxim destinat a la concessió de les subvencions SOC – TRFO EELL per a la convocatòria 2023 és de 60.000.000,00 euros.

Termini

 • SOC – TRFO ACOL: el termini de presentació de sol·licituds comença el dia 9 de gener de 2023 i finalitza el dia 31 de gener de 2023.
 • SOC – TRFO EELL: el termini de presentació de sol·licituds comença el 16 de gener de 2023 i finalitza el 16 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria SOC – TRFO ACOL 2023 (document .PDF)

Modificació Convocatòria SOC - TRFO ACOL 2023 (document .PDF)

Convocatòria SOC – TRFO EELL 2023 (document .PDF)

Contacte

treballiformacio.soc@gencat.cat