ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia ICO Exportadors

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Línia que finança l'obtenció de liquiditat mitjançant la bestreta de factures procedents de l'activitat comercial de l'empresa en l'exterior i el prefinançament per a cobrir els costos de producció de béns i serveis objecte de venda en l'exterior.

Beneficiaris

Autònoms, emprenedors i empreses amb domicili social a Espanya.

Modalitat

Tipus de contracte de finançament que acordin el client i l'Entitat de Crèdit.

Quantia

Fins a 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions.

Tipus d'interès

Variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit.

Vigència

Any 2023.

Fitxa informativa ICO Exportadors

Més informació al web de l'ICO

Contacte

Telèfon: 900 121 121