ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Línia ICO Canal Internacional

TipusServei

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Què finança?

 • Inversió i Liquiditat.
  • Activitats empresarials i/o inversions fora d'Espanya.
  • Necessitats de liquiditat o despeses generals de l'activitat fora d'Espanya.
 • Exportació Mitjà i Llarg Termini.
  • Crèdit Subministrador.
  • Crèdit Comprador.
  • Finançament Complementari.

Beneficiaris

Autònoms i empreses, tant domiciliades a Espanya com a l'estranger que tinguin "interès espanyol" i desitgin finançar les seves activitats empresarials i/o inversions, necessitats liquiditat a l'estranger.

Quantia

No hi ha límit d'import per client.

Modalitat

Tipus de contracte de finançament que acordin el client i l'entitat de crèdit.

Condicions financeres

Les establertes entre el client i l'entitat financera internacional.

Vigència

Any 2023.

Fitxa informativa ICO Canal Internacional

Més informació al web de l'ICO

Contacte

Telèfon: 900 121 121