ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia ICO Nacional Empreses i Emprenedors

Entitat ICO - Instituto de Crédito Oficial

Projectes d'inversió, activitats empresarials i/o necessitats de liquiditat o despeses.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Conceptes finançables

  • Projectes d'inversió, activitats empresarials i/o necessitats de liquiditat o despeses.
  • Projectes de digitalització i, en particular, els destinats a fomentar solucions de teletreball recollits en el programa Accelera Pime.
  • Rehabilitació d'habitatges i edificis.

Beneficiaris

  • Autònoms i Emprenedors.
  • Particulars i comunitats de propietaris.

Quantia

Fins a 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions.

Modalitats

Préstec, leasing, renting o línia de crèdit.

Tipus d'interès

Fix o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.

Vigència

Any 2023.

Fitxa ICO Empreses i Emprenedors

Més informació al web de l'ICO

Contacte

Telèfon: 900 121 121