ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Finançament directe ICO

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'Institut de Crèdit Oficial, com a part de la seva activitat, posa a la disposició de les empreses espanyoles finançament directe per al desenvolupament de grans projectes d'inversió. L'activitat de finançament directe de l'ICO respon als seus fins de sosteniment i promoció d'activitats econòmiques que contribueixin al creixement i a la millora de la distribució de la riquesa nacional i, especialment, d'aquelles que per la seva transcendència social, cultural, innovadora o ecològica, mereixin el seu foment.

Activitats subvencionables

Finançament de projectes d'inversió, desenvolupament d'activitats empresarials, exportació o plans corporatius d'expansió comercial, innovació o inversió, independentment de l'estructura de l'operació i de la seva instrumentació. Així podrà finançar-se, entre altres, les següents operacions:

  • Nova inversió o expansió d'activitats empresarials.
  • Adquisició d'empreses o preses de participacions.
  • Operacions de crèdit comprador, crèdit subministrador i finançament complementari.
  • Atorgar garanties i contragarantías per a projectes nacionals o internacionals.
  • Activitats empresarials i liquiditat inclòs el circulant.

Beneficiaris

Empreses o projectes amb interès espanyol per a inversió, desenvolupament d'activitats d'exportació o plans corporatius d'expansió. Tant en l'àmbit domèstic com en l'internacional, en col·laboració amb altres entitats financeres privades o públiques nacionals, internacionals o multinacionals.

Quantia

L'import mínim de finançament ICO serà 10 milions d'euros o el seu contravalor en una altra divisa i no superarà la major participació de qualsevol altra entitat financera.

Modalitat

Podrà formalitzar-se a través de qualsevol instrument, en funció de l'operació que es financi (préstec, projet finance, avals financers, bons, crèdit comprador, exportador, etc.).

Catàleg de finançament directe

Més informació al web de l'ICO

Contacte

Telèfon: 900 121 121