ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia Avals Ucraïna

Entitat ICO - Instituto de Crédito Oficial

Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

La finalitat d'aquesta Línia d'Avals és cobrir la part corresponent del principal de les noves operacions de finançament concedides per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms, pertanyents a tots els sectors productius amb excepció del sector financer i d'assegurances, que es trobin afectades pels efectes econòmics de la guerra a Ucraïna, com l'increment dels preus de l'energia, matèries primeres o electricitat.

El finançament avalat es destina a cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses i autònoms (despeses corrents, capital circulant i inversions).

Beneficiaris

Autònoms i empreses.

Quantia

Els autònoms i empreses podran accedir a dos tipus d'avals en funció de l'import avalat i del finançament.

  1. Apartat 2.1 del Marc Temporal de la UE: l'import avalat no podrà superar 2.000.000 euros per autònom o empresa (300.000 euros si es tracta d'empreses actives en el sector d'aqüicultura o pesca o 250.000 euros si es tracta d'empreses actives en el sector agrari), en una o diverses operacions de préstec. L'aval no podrà superar el 80% del principal de les operacions. Termini màxim de l'aval: 10 anys.
  2. Apartat 2.2 del Marc Temporal de la UE: quan l'empresa o autònom, hagi superat el límit acumulat d'ajudes de 2.000.000 euros que s'estableixen en l'apartat 2.1.del Marc Temporal (300.000 euros en el cas d'empreses del sector de l'aqüicultura i pesca i 250.000 euros per al sector agrari), o quan així ho sol·liciti l'autònom o empresa encara que no hagi superat el citat límit, les operacions avalades es regiran pel que s'estableix en la secció 2.2 del nou Marc Temporal. El termini màxim de l'aval serà de 8 anys.

Pressupost

La Línia d'Avals inclosa en el Pla de resposta a la guerra de Rússia a Ucraïna està dotada amb fins a 10.000 milions d'euros.

Activat tram de 5.000 milions d'euros distribuïts de la següent manera:

  • Pimes i autònoms: 3.500 milions euros.
  • Empreses no pime: 1.500 milions euros.

Termini

La Comissió Europea va ampliar a l'octubre de 2022 la vigència del Marc Temporal d'Ajudes d'Estat fins a desembre de 2023.

Els autònoms, pimes i empreses que vulguin acollir-se a aquesta mesura han de presentar la seva sol·licitud en l'entitat financera. Les entitats financeres tenen de termini fins a l'1 de desembre de 2023 per a comunicar les operacions formalitzades a l'ICO.

Més informació al web de l'ICO

Contacte

Telèfon: 900 121 121