ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF Crèdit Inversió

Entitat ICF - Institut Català de Finances

Préstecs per finançar inversions en actius fixos, materials, immaterials i financers.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Inclou la possibilitat de cofinançar amb una altra entitat financera, amb iguals condicions i garanties.

Condicions financeres

Import: fins al 80% del projecte, amb un mínim de 250.000€ i un màxim de 10.000.000€. En cas de cofinançament amb una altra entitat financera, es podran considerar altres imports.

Tipus d’interès: fix referenciat a l’Euríbor, més un diferencial a determinar segons el projecte.

Termini: entre 5 i 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Comissions: a determinar segons projecte i termini.

Garanties: a determinar segons el projecte.

Per alguns projectes, l'operació podrà comptar amb l'aval d'Avalis de Catalunya.

Tramitació

Més informació

Contacte

Telèfon: 933 428 422

consultes@icf.cat