ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

ICF Pimes sector primari

Entitat ICF - Institut Català de Finances

Préstecs per a finançar projectes d'inversió o circulant.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Préstecs amb aval inclòs, en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Avalis de Catalunya SGR, per a finançar projectes d'inversió o circulant.

Beneficiaris

Per a pimes i persones treballadores per compte propi dels sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari.

Condicions financeres

 1. Prèstecs per inverions
  1. Import: fins a 1M€ per operació i fins a 1,5M€ per titular o grup econòmic.
  2. Termini: 15 anys, amb 2 anys de carència inclosos.
  3. Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 2,75%.
  4. Comissió d'obertura: 0,50% (mínim 200€).
  5. Garanties: aval 100% d'Avalis de Catalunya SGR / Comissió de risc d'aval de 1,10% (mínim 300€). Comissió d'obertura aval 0,50% (mínim 200€).
 2. Prèstecs per a circulant
  1. Import: fins a 1M€ per operació i fins a 1,5M€ per titular o grup econòmic.
  2. Termini: 3 anys.
  3. Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 2,75%.
  4. Comissió d'obertura: 0,50% (mínim 200€).
  5. Garanties: aval 100% d'Avalis de Catalunya SGR/Comissió de risc d'aval de 1,10% (mínim 300€). Comissió d'obertura aval 0,50% (mínim 200€).

Més informació

Contacte

Telèfon: 933 428 422

consultes@icf.cat