ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF Agroliquiditat

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Préstecs per a autònoms i empreses agràries i agroalimentàries afectades per increments del preu de les matèries primeres i combustibles, així com pels efectes del canvi climàtic, entre altres casos.

Beneficiaris

Autònoms i empreses agràries i agroalimentàries.

Condicions financeres

Prèstecs per inverions

  • Import: amb caràcter general, mínim de 10.000€ i un màxim de 100.000€.
  • Termini: fins a 6 anys, amb fins a 2 anys de manca inclosos.
  • Interès: fix del 3,50%. El tipus serà bonificat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural al 100% en operacions d'import inferior o igual a 50.000€ i al 50% en operacions de fins a 100.000€.
  • Comissió de cancel·lació total o parcial: màxima del 0,25%.
  • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més informació

Anunci de la línia (DOGC 11.11.2022) (document .PDF)

Contacte

Telèfon: 933 428 422

consultes@icf.cat