ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

IFEM innovació: coinversión amb inversors privats

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finançament juntament amb fons de capital de risc en forma de préstec participatiu per a empreses en fases inicials o en les primeres etapes de creixement.

L'ICF gestiona aquest vehicle de coinversió a través de IFEM.

Condicions financeres

  • Tipus d'operació: préstec participatiu. IFEM podrà destinar una part de l'import formalitzat (fins a un màxim del 15% o 20.000€) per a invertir en el capital de l'empresa.
  • Import: amb caràcter general, entre 50.000€ i 200.000€ per projecte. La inversió màxima per part de IFEM no pot superar la suma de les aportacions en capital dels inversors privats. Amb l'objectiu d'acompanyes les empreses en següents rondes de finançament, IFEM podrà augmentar l'import invertit (follow-on) fins a 200.000€ addicionals amb les mateixes condicions.
  • Finalitat: finançament del pla de negoci que es faci constar com a objecte de la seva sol·licitud.
  • Període: màxim 5 anys, amb fins a 2 anys de manca inclosos.
  • Interès fix: referència a l'Euríbor a 12 mesos més un interès del 5%.
  • Interès variable: a determinar en funció de l'evolució del pla de negoci (fins a un màxim del 7%).
  • Comissió d'obertura: 0,5% sobre l'import formalitzat.
  • Garanties: sense garanties.

Més informació al web de l'Institut Català de Finances

Contacte

Telèfon: 933 428 410

infoifem@icf.cat