ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Préstec Inversió / Leasing

Entitat Avalis de Catalunya SGR

Finançament per a l'adquisició d'actius fixos com maquinària, instal·lacions, mobiliari, equips informàtics, etc.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Avals per a operacions d'inversió amb reducció de costos. Préstecs per inversió fins a 12 anys, ara amb reducció del 50% de la comissió anual i del 50% de la mutualitat.

Beneficiaris

Avalis pot garantir operacions de pimes, autònoms i emprenedors que tinguin el seu domicili social o actuïn a Catalunya, així com aquelles activitats que es desenvolupin dins d'aquest territori per qualsevol empresa o autònom, independentment de el seu domicili social o nacionalitat.

En el cas d'empreses, tan sols s'avalen operacions d'aquelles societats que compleixin la condició de PIME. Han de tenir una plantilla inferior a 250 treballadors i que es compleixi 1 d'aquestes dues condicions: un Xifra de Negoci menor a 50 milions d'euros o actiu total menor a 43 milions d'euros.

Quantia

  • Avals financers i econòmics: Import màxim per operació 1.300.000 € per client i 2.000.000 € per client o grup econòmic.
  • Avals tècnics: Fins 2.500.000 €.

Més informació

Sol·licitud

Contacte

Telèfon: 932 980 260