ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per a l'Impuls digital a l'educació

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament d’Educació ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a fomentar l'impuls digital a l'educació.

La finalitat d’aquests ajuts és finançar les actuacions, els programes i els projectes que reforcin la implementació del nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD).

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 2 del Component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Transformació Digital de l'Educació”.

Beneficiaris

Poden tenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts:

 • Empreses.
 • Agrupacions d'empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, constituïdes jurídicament.
 • Entitats sense ànim de lucre.
 • Fundacions.
 • Universitats de qualsevol titularitat i centres de recerca.
 • Ens locals: ajuntaments, consells comarcals, etc.

Línies subvencionables

Els tipus de projectes subvencionables han de respondre a les línies següents:

 • Línia 1: “Formació en CDD”: Projectes de formació per garantir l'adquisició de competències digitals dels docents.
  1. Nivells A1 i A2.
  2. Nivells B1 i B2.
  3. Nivells C1 i C2.
 • Línia 2: “Llançadora d'innovació digital”: Projectes d'innovació per donar suport a la transformació dels centres educatius mitjançant la Competència Digital Docent.
 • Línia 3: “Trencant motlles”: Projectes de comunicació i difusió per donar a conèixer el procés de transformació i digitalització dels centres educatius, així com els seus plans estratègics. Aquesta línia està especialment pensada per impulsar els processos de creació de recursos i materials innovadors en tots els àmbits digitals vinculats als actes de comunicació i difusió.

Els esdeveniments actuaran com a eina de sensibilització de la necessitat d'acreditar la Competència Digital Docent (CDD) i com a lloc d'intercanvi de coneixements, pràctiques educatives i establiment de xarxes docents.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les següents:

 • Despeses de personal per formar al professorat en competència digital i donar suport en la preparació i revisió de l'estratègia digital.
 • Despeses relacionades amb les accions formatives: compra i/o lloguer del material adequat per al desenvolupament de la formació i el seu impacte al centre educatiu, lloguer d'espais, dietes i viatges, ponents, etc. Aquestes despeses no poden superar el 30% de l'import de la subvenció atorgada.
 • Elaboració de recursos didàctics digitals dirigits a la formació del professorat per adquirir un nivell de competència digital. S'hi inclouria el cost de traducció a les llengües cooficials dels materials oferts.
 • Llicències d'ús de plataformes ja existents, dirigides a la formació del professorat respecte a la competència digital.
 • En el cas de les línies 2 i 3, les derivades de la contractació dels serveis d'auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.
 • Altres conceptes de despesa directament relacionats amb l'execució de les actuacions.

Quantia

L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 15.000.000 euros. Aquest import es divideix de la següent manera:

 • Línia 1: “Formació en CDD”: l'import total per a aquesta línia és de 6.500.000 euros.
  1. Nivells A1 i A2: l'import destinat a aquesta sublínia és de 500.000 euros i l'import màxim per sol·licitud és de 100.000 euros.
  2. Nivells B1 i B2: l'import destinat a aquesta sublínia és de 3.000.000 euros i l'import màxim per sol·licitud és de 250.000 euros.
  3. Nivells C1 i C2: l'import destinat a aquesta sublínia és de 3.000.000 euros i no hi ha import màxim per sol·licitud.
 • Línia 2: “Llançadora d'innovació digital”: l'import total per a aquesta línia és de 7.000.000 euros i l'import màxim per sol·licitud és de 500.000 euros.
 • Línia 3: “Trencant motlles”: l'import total per a aquesta línia és de 1.500.000 euros i l'import màxim per sol·licitud és de 250.000 euros.

L'import de la subvenció en el cas de la línia 1 es basa en mòduls i es determina pel tipus d'acció per a la qual es demana la subvenció, d'acord amb el que estableixen les bases específiques de cada sublínia. En el cas de les línies 2 i 3 l'import de la subvenció serà del 100% del pressupost elegible presentat pel sol·licitant, d'acord amb el crèdit disponible.

Termini

El termini per presentar les sol·licituds començarà el 2 de març de 2023 i finalitzarà el 29 de març de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Noticia

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8865 del 01-03-2023