ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Avalis - Bestretes de subvencions

Entitat Avalis Catalunya SGR

Producte per millorar la teva capacitat de negociació i la reducció del cost financer.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Permet anticipar una subvenció atorgada per fer un projecte i poder disposar de l'import abans d'executar el projecte i justificar-ho.

Beneficiaris

Avalis pot garantir operacions de pimes, autònoms i emprenedors que tinguin el seu domicili social o actuïn a Catalunya, així com aquelles activitats que es desenvolupin dins d'aquest territori per qualsevol empresa o autònom, independentment de el seu domicili social o nacionalitat.

En el cas d'empreses, tan sols s'avalen operacions d'aquelles societats que compleixin la condició de PIME. Han de tenir una plantilla inferior a 250 treballadors i que es compleixi 1 d'aquestes dues condicions: un Xifra de Negoci menor a 50 milions d'euros o actiu total menor a 43 milions d'euros.

Condicions

  • Imports màxims:
    • Avals financers i econòmics: Import màxim per operació 1.300.000 € per client i 2.000.000 € per client o grup econòmic.
    • Avals tècnics: Fins 2.500.000€.
  • Termini: de 12 a 36 mesos.
  • Carència: 0 mesos.

Més informació

Sol·licitud

Contacte

Telèfon: 902 302 032

informacio@avalis.cat