ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Avals tècnics

Entitat Avalis de Catalunya SGR

Avals per millorar la teva capacitat de negociació i la reducció del cost financer.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Línies d'avals per a garantir davant l'Administració i Organismes Públics tant les obligacions derivades de la licitació (Avals provisionals) com el compliment de contractes d'obra, de gestió de serveis, de subministraments o assimilat, que es formalitzin amb els mateixos (Avals definitius).

Beneficiaris

Avalis pot garantir operacions de pimes, autònoms i emprenedors que tinguin el seu domicili social o actuïn a Catalunya, així com aquelles activitats que es desenvolupin dins d'aquest territori per qualsevol empresa o autònom, independentment de la seva domicili social o nacionalitat.

Condicions financeres

  1. Import: de 20.000€ fins a un màxim de 2.500.000€.
  2. Termini: 0 mesos.
  3. Carència: 0 mesos.

Més informació

Sol·licitud

Contacte

Telèfon: 932 980 260