ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ENISA Joves Emprenedors

Entitat ENISA - Empresa Nacional de Innovación, SA

Dirigida a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per a abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Objectiu

Dotar dels recursos financers necessaris a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per a abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.

Beneficiaris

Joves emprenedors menors de 40 anys amb projectes d'emprenedoria innovadora.

Condicions financeres

Import mínim del préstec: 25.000 €.

Import màxim del préstec: 75.000 €.

Per a la determinació de l'import es valorarà, entre altres factors, la quantia de fons propis i l'estructura financera de l'empresa.

El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:

  • Primer tram: euríbor + 3,25%.
  • Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l'empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.

Comissió d'obertura: 0,5%.

Venciment: màxim 7 anys.

Manca de principal: màxim 5 anys.

Més informació

Guia de sol·licitud del prèstec (document .PDF)

Contacte

Telèfon: 915 708 200