ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Línies Innova Avançsa

Entitat Avançsa

Eina de col·laboració publicoprivada, que es vehicula a través dels mecanismes de préstecs participatius i/o entrades en el capital.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Les línies Innova van destinades a donar un suport financer a projectes empresarials innovadors en fase de creixement.

Tenen un doble objectiu:

 • Fomentar iniciatives d'innovació empresarial amb alt potencial de creixement a Catalunya, amb caràcter innovador i vocació internacional.
 • Acompanyar l'agent privat a aixecar el capital per invertir en aquesta tipologia de projectes.

Beneficiaris

Dirigida a empreses que presentin projectes amb caràcter innovador, creació de llocs de treball d'alt valor afegit, en fase de creixement i amb vocació internacional. Aquest projectes han de trobar-se en disposició de realitzar vendes recurrents o amb una cartera consolidada de clients.

Línies de finançament

 • Innova Creixement (Tram inversió: entre 300.000 € i 2.000.000 €). Línia impulsada conjuntament amb ACCIÓ.
 • Innova Energy Tech (Tram inversió: entre 300.000 € i 2.000.000 €). Línia impulsada conjuntament amb l’ICAEN.
 • Innova Mobilitat (Tram inversió: entre 300.000 € i 2.000.000 €). Línia impulsada conjuntament amb la DGI.
 • Innova Moda i Comerç (Tram inversió: entre 100.000 € i 1.000.000 €). Línia impulsada conjuntament amb la Direcció General de Comerç i el CCAM.

Principals característiques dels préstecs

 • L'import màxim del préstec unitari varia depenent del sector.
 • L'amortització podrà ser lineal, progressiva o a venciment (bullet).
 • Termini mínim de 3 anys i màxim de 8 anys.
 • Tipus d'interès fix: Euribor a 12 mesos + (+-) 500 punts bàsics, a liquidar trimestralment.
 • Tipus d'interès variable: aplicació d'1,5% de l'EBITDA de la Societat.
 • La suma dels dos tipus d'interès en cap cas ha de superar el 10% del principal no desemborsat.
 • Préstec (principal més interessos) convertible en capital (accions o participacions) de la societat beneficiària del préstec participatiu.
 • Comissió d'obertura d'acord amb l'import màxim del préstec.

Més informació

Contacte

Telèfon: 932 386 487