ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia d'ajuts per a la reactivació industrial post-COVID-19

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Orientada a donar suport financer a les empreses catalanes que presenten fragilitat patrimonial o de tresoreria com a resultat dels reptes que es poden presentar en el context actual: les conseqüències de la pandèmia de Covid-19, els increments de costs de les matèries primeres, l'encariment i endarreriment dels subministres empresarials, les situacions macroeconòmiques adverses, les restriccions dels mercats de capital i canvis de tendència de la demanda, entre d'altres.

Beneficiaris

Va dirigida a aquelles empreses en les quals l'impacte del l'aturada de l'activitat ha impactat greument en els seus estats comptables i, donada la seva estructura financera, tenen difícil accés al finançament tradicional. Empreses industrials, que tanmateix, disposen d'un potencial tecnològic i comercial i que amb una adequada estructura financera poden garantir la seva viabilitat a mig i llarg termini.

Característiques

  • Import mínim de 100.000 euros i màxim de 3 milions d'euros.
  • L'amortització podrà ser lineal, progressiva o a venciment (bullet).
  • Termini mínim de 1 anys i màxim de 8 anys.
  • Tipus d'interès fix: Euribor a 12 mesos + un marge financer d'entre 300 i 500 punts bàsics, a liquidar trimestralment.
  • Comissió d'obertura d'acord amb l'import màxim del préstec.

Més informació

Contacte

Telèfon: 932 386 487