ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts a la internacionalització

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Mitjançant els seus recursos propis i els fons que gestiona, COFIDES pot finançar projectes d'inversió privats i viables en qualsevol país del món.

COFIDES pot donar suport a projectes de tots els sectors productius sempre que incorporin actius que requereixin finançament a mig/llarg termini.

Beneficiaris

Poden obtenir finançament de COFIDES les empreses espanyoles que, a través d'una filial o sucursal o mitjançant una empresa mixta, duguin a terme un dels següents projectes en l'exterior:

  • Creació d'una nova empresa.
  • Ampliació de les instal·lacions existents.
  • Adquisició d'una empresa existent.
  • Obertura d'una oficina comercial.

Quantia

A través dels seus productes financers, COFIDES pot contribuir amb imports compresos entre 75.000 i 35 milions d'euros per projecte.

Més informació

Contacte

Telèfon: 915 626 008

cofides@cofides.es