ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Desenvolupament sostenible

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El blending és un instrument de finançament que combina una contribució no reemborsable de la Unió Europea amb finançament reemborsable mobilitzat per COFIDES. Aquest finançament pot complementar-se amb contribucions provinents d'altres institucions financeres nacionals i multilaterals, del sector privat o del propi país beneficiari.

Les empreses poden presentar un projecte a COFIDES una vegada tinguin identificat el país o regió, el sector, l'import i l'impacte en el desenvolupament de la zona del projecte. COFIDES, com a entitat acreditada, serà l'interlocutor entre la UE i l'empresa, sent l'encarregat de tot el procés.

Els projectes finançats amb instruments de blending poden ser molt variats. No obstant això, han de concórrer una sèrie de característiques:

  • El projecte ha de requerir d'una aportació no reemborsable per a ser viable des d'un punt de vista financer, econòmic i/o tècnic.
  • Ha de suposar un alt impacte en el desenvolupament dels països socis i, especialment, en la creació d'ocupació.

Més informació

Contacte

Telèfon: 915 626 008

cofides@cofides.es