Next Generation EU – Ajuts a actuacions de correcció dels suports de les línies elèctriques d'alta tensió que suposen un perill per a l'avifauna