ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 03/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament de Cultura ha publicat la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és contribuir al finançament d'inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en infraestructures d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.

Es podran atorgar subvencions d'acord amb les modalitats següents:

 1. Equipaments de titularitat i gestió pública o privada amb una programació professional estable en arts escèniques i música.
 2. Equipaments de titularitat pública o privada i de gestió privada amb una programació professional estable d'arts escèniques.
 3. Equipaments de titularitat i gestió privada amb una programació professional estable de música en viu de caràcter professional. En queden excloses les discoteques i sales de ball.
 4. Altres espais, tant públics com privats, amb una programació professional o no professional: espais d'assaig, centres de creació i producció i equipaments amb una programació no professional que duguin a terme la totalitat o la major part de la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques i de la música.

Aquests ajuts s'emmarquen en la Inversió 2 del Component 24 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que fa referència a la “Dinamització de la cultura al llarg del territori”.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris els següents:

 • Per a la modalitat a): els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals.
 • Per a les modalitats b) i c): les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre.
 • Per a la modalitat d): els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals, les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les que estiguin relacionades amb qualsevol dels àmbits següents:

 1. Modernització dels sistemes digitals d'àudio i de les comunicacions en xarxa.
 2. Modernització dels sistemes d'il·luminació digital.
 3. Modernització dels sistemes de vídeo digital.
 4. Modernització dels sistemes de gestió digital de maquinària escènica.
 5. Modernització dels instruments i sistemes digitals de gestió artística i de producció d'espectacles.
 6. Inversions en equipaments que promoguin la sostenibilitat ambiental mitjançant l'eficiència i l'estalvi energètic i d'aigua.
 7. Els costos de les actuacions preparatòries prèvies que siguin necessàries per establir la prestació de serveis, el subministrament de béns o la realització de les activitats corresponents, o el cost d'assistències tècniques externes quan es contractin directament, com ara consultores, si estan directament relacionades i són essencials per el desenvolupament de les actuacions específiques subvencionades.

Quantia

La dotació màxima de la convocatòria és de 244.204 euros. Aquest import és exclusiu per a la modalitat de subvencions d).

L'import de les subvencions és, com a màxim, del 80% de la despesa subvencionable de les actuacions, amb un màxim de 200.000 euros. Pel contrari, l'import mínim que es pot sol·licitar és de 4.000 euros.

Termini

El període per presentar les sol·licituds comença el dia 15 de febrer del 2023 i finalitza el dia 3 de març del 2023 a les 14:00 hores.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8854 del 14-02-2023

Contacte

Telèfon: 933 162 847

osic@gencat.cat