ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a l'organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 10/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquestes subvencions és contribuir al finançament de l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional catalana i aranesa per fer-ne difusió.

Beneficiaris

  • Corporacions locals o ens que en depenen.
  • Fundacions i associacions, amb domicili social a Catalunya.

Quantia

  • L'import de la subvenció no pot superar el 70% del cost subvencionable del projecte.
  • L'import mínim de la subvenció per projecte s'estableix en 2.100 euros.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és d'1.300.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds es del 22 de febrer al 10 de març 2023 a les 14h.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC Núm. 8859 Data 21.02.2023

Contacte

Telèfon: 938 503 500

pol.fabregas@gencat.cat