ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 10/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a activitats formatives i de documentació en les modalitats següents:

  • Activitats formatives vinculades al coneixement o aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s'inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i les associacions.
  • Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

Beneficiaris

  • Fundacions i associacions amb domicili social a Catalunya, que duguin a terme activitats o que tinguin fons documentals relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
  • Empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
  • Corporacions locals o ens que en depenen.

Quantia

La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 euros.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 600.000,00 euros.

Termini

Termini de sol·licitud: del 22 de febrer al 10 de març a les 14h de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC Núm. 8859 Data 21.02.2023

Contacte

Telèfon: 938 503 500

vguarch@gencat.cat