ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al suport a l’organització de premis, concursos i gales d'inauguració de temporada que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/03/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Aquestes ajudes tenen com a objecte la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis, concursos i gales d'inauguració de temporada que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual, la música i els videojocs, i que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:

  • Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s'indiquen a l'objecte.
  • Les agrupacions sense personalitat jurídica de les empreses o entitats esmentades a l'apartat a) de les bases.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 220.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds es del 21 de febrer al 14 de març de 2023, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de bases (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8858 Data 20.02.2023

Contacte

Telèfon: 935 529 169