ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per adquirir o implementar eines tecnològiques per a la execució de plans de desenvolupament d'audiències de Catalunya

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/03/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és per adquirir o implementar eines tecnològiques per a l'execució de plans de desenvolupament d'audiències a Catalunya que ajudin a conèixer i a fidelitzar els públics en relació amb els sectors de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l'audiovisual, el llibre, la música, els videojocs i la cultura digital.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s'indiquen a l'objecte.

També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre que representin un col·lectiu de professionals, empreses o entitats d'un sector cultural, o que es dediquin de forma continuada a la promoció, l'estudi i el foment de tot o part d'un àmbit o sector cultural dels que s'esmenten a l'objecte.

Quantia

La quantia de la subvenció és com a màxim el 50% de les despeses subvencionables.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 140.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds es del 21 de febrer al 14 de març de 2023, ambdós inclosos.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de bases (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8858 Data 20.02.2023

Contacte

Telèfon: 935 547 849