ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2023-2024

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/07/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Aquestes ajues tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional, d'acord amb les modalitats següents:

  • Suport a l'organització d'activitats de formació per a professionals.
  • Suport a la nova creació, producció i presentació pública d'espectacles. També s'entenen per noves creacions les reposicions o les revisions dels espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i que no s'hagin representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o la revisió.
  • Suport a l'exhibició d'espectacles.
  • Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Beneficiaris

Poden optar a aquests ajuts les empreses ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa.

Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE).

Quantia

L'import de la subvenció és, com a màxim, del 50% dels recursos propis aportats per l'empresa sol·licitant al pressupost del projecte.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions incloses en aquesta convocatòria 2023 és de 680.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 12 al 27 de juliol del 2023, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8955 Data 11.07.2023

Contacte

Telèfon: 935 547 847