ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2022-2023

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/03/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Aquestes ajudes tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2022-2023, d’acord amb les modalitats següents:

  • Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.
  • Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes ajudes, també s’entenen per nova creació les reposicions o revisions dels espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat i que no s'hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió.
  • Suport a l’exhibició d’espectacles.
  • Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Beneficiaris

Poden optar a aquests ajuts les empreses ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa.

Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE).

Quantia

L'import de l'ajut és, com a regla general, un percentatge o fracció de l'import de l'activitat o projecte.

Si l'import de l'ajut és un percentatge o fracció del cost del projecte, l'ajut no pot superar el 50% del seu cost.

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és del 50% del cost de l'activitat.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 680.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 21 de febrer al 13 de març del 2023, tots dos inclosos.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8858 Data 20.02.2023

Contacte

Telèfon: 935 547 847