ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajudes dirigides a projectes empresarials generadors d'ocupació, que promoguin el desenvolupament alternatiu de les zones de transició justa

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 08/05/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Les ajudes tindran com a finalitat promoure la localització de projectes d'inversió empresarial en les zones afectades pel tancament d'explotacions de carbó, de centrals tèrmiques de carbó i centrals nuclears, així com el seu entorn, amb la fi última de generar activitats econòmiques alternatives en aquestes zones, amb la consegüent generació de nous llocs de treball i el manteniment dels ja existents per a incentivar el desenvolupament d'aquestes zones, considerant la seva condició de regions desfavorides.

Beneficiaris

Podran accedir a la condició de beneficiari les persones físiques o jurídiques privades amb personalitat jurídica, així com les agrupacions integrades per elles, les comunitats de béns i els treballadors autònoms que vagin a escometre els projectes d'inversió empresarial generadors d'ocupació que fonamentin la concessió de l'ajuda.

Pressupost

Aquestes ajudes tindran una quantia màxima estimada de 40.000.000,00 euros.

Termini

Del 8 de març al 8 de maig de 2023.

Més informació

Referència legal Convocatòria - BOE Núm. 56 Data 07.03.2023