Ajudes dirigides a projectes empresarials generadors d'ocupació, que promoguin el desenvolupament alternatiu de les zones de transició justa