ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a l'organització a Catalunya de fires i salons del llibre en català i occità

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és l'organització a Catalunya de fires i salons del llibre en català o occità.

Queden excloses d'aquestes subvencions:

  • Les fires o salons del llibre professionals, entenent-se com a tals els adreçats únicament als professionals del sector i que no comercialitzen llibres directament al públic.
  • Els esdeveniments que tinguin com a protagonista el llibre d'artista —entenent-se com a obra d'art— i les edicions que giren al voltant de l'art i de l'experimentació gràfica.
  • Les fires i els salons amb un pressupost superior a 200.000,00 euros.
  • Les fires i els salons celebrats amb motiu de la diada de Sant Jordi.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses i les entitats privades sense ànim de lucre.

Quantia

La quantia màxima de la subvenció es determinarà segons el barem següent:

  • Fires o salons de pressupost total igual o inferior a 10.000,00 euros, fins a un màxim del 50% del pressupost total.
  • Fires o salons de pressupost total superior a 10.000,00 euros i inferior o igual a 50.000,00 euros, fins a un màxim del 40% del seu pressupost total.
  • Fires o salons de pressupost total superior a 50.000,00 euros i igual o inferior a 100.000,00 euros, fins a un màxim del 30% del seu pressupost total.
  • Fires o salons de pressupost total superior a 100.000,00 euros i igual o inferior a 200.000,00 euros, fins a un màxim del 20% del seu pressupost total.

La quantia de la subvenció, acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superar els 200.000,00 euros.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 150.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 14 al 30 de març del 2023, tots dos inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8873 Data 13.03.2023

Contacte

Telèfon: 935 673 568