ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la realització de diagnosis ambientals i diagnosis d'accessibilitat per a empreses o entitats del sector cultural

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/07/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per realitzar diagnosis d’empreses o entitats, o de projectes, dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, en les següents modalitats

  • Diagnosi ambiental
  • Diagnosi d’accessibilitat

Beneficiaris

Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l'àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, i que compleixin els requisits que estableix la base 3 de les Bases Reguladores.

També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que promouen el desenvolupament de les empreses culturals o de la creació artística i cultural sempre que l'activitat de les quals pertanyi majoritàriament a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, o bé que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d'un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

Quantia

L'import de la subvenció és del 80% del pressupost, amb una quantia màxima de 2.200,00 euros per diagnosi.

L'import de la subvenció, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superar els 200.000,00 euros.

Pressupost

La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 53.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 4 de juliol al 13 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal 2a Convocatòria - DOGC núm. 8949 Data 03.07.2023

Contacte

Telèfon: 935 529 160

sostenibilitatambiental.icec@gencat.cat