ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la promoció de la música

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/03/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Subvencions per a donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals.

En les següents modalitats:

  • Suport a la formació: suport a l’organització d’activitats de formació adreçades a professionals del sector i de perfeccionament en format de seminaris, jornades, tallers, i cursos.
  • Suport a la producció: suport a la producció d'un espectacle musical de nova creació, d'alt interès cultural. Ha de ser la presentació d'una producció singular de gran format o que integri una posada en escena.
  • Suport a projectes globals: suport a projectes de promoció de la música que incloguin activitats relacionades amb els àmbits següents: recerca, formació, publicacions, producció i exhibició.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats descrites a la base 1 de les bases específiques.

Quantia

La subvenció atorgada no pot ser superior al 40% del cost del projecte. En el cas de la modalitat b) Suport a la producció), l'import màxim de la subvenció no pot superar els 20.000 €.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 450.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 16 al 30 de març de 2023, tots dos inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8875 Data 15.03.2023

Contacte

Telèfon: 935 671 094