ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a projectes de distribució internacional de produccions d'empreses i entitats del sector de les arts escèniques

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 03/04/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'objecte d'aquestes ajudes és subvencionar projectes de distribució internacional de produccions d'empreses i entitats del sector de les arts escèniques (teatre, dansa i circ) que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior.

S'entenen per produccions els projectes artístics i els espectacles.

Així mateix, s'entén per creació cultural de Catalunya la que és d'autoria catalana, és a dir, que el seu autor resideix a Catalunya, o que va néixer o va residir la major part de la seva vida a Catalunya en el cas que estigui mort.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 210.000,00 euros.

Quantia

La subvenció és com a màxim el 55% del cost total del projecte, fins a un màxim de 20.000,00 euros, sempre que, acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds es del 17 de març al 3 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8876 Data 16.03.2023

Contacte

Esther Campabadal

Telèfon: 935 671 097

ecampabadal@gencat.cat