ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Activa Financiación_Ajuts a projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació en l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/06/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) ha publicat la convocatòria per aquest any 2023 de la línia Activa Financiación d'ajuts a projectes que promoguin la transformació digital de les empreses industrials i la millora de la seva sostenibilitat ambiental a conseqüència de la seva digitalització.

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport a la incorporació de coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la digitalització dels processos i a la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de més valor afegit a les empreses industrials.

Aquests ajuts s’emmarquen en la inversió 2 del component 12 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Programa d'impuls de la Competitivitat i Sostenibilitat Industrial”.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris les societats que no formin part del sector públic i que portin desenvolupant una activitat industrial durant un període d'almenys 3 anys previs a la convocatòria.

En el cas de sol·licituds presentades a la línia Activa-Pimes, només podran acollir-s'hi les societats mercantils que tinguin la condició de PIME. S’entendrà per PIME qualsevol empresa amb menys de 250 treballadors i amb un volum de negoci anual que no excedeixi els 50 milions d’euros o amb un balanç general anual que no excedeixi els 43 milions d’euros.

Actuacions subvencionables

En aquesta convocatòria s'estableixen dues línies d'actuació:

 1. Activa-Pimes: Projectes duts a terme per petites i mitjanes empreses que s’adaptin almenys a una de les prioritats temàtiques i a algun dels projectes subvencionables que es mencionen a continuació. Pels projectes d’aquesta línia no s’exigeix un pressupost mínim però el seu pressupost màxim serà de 400.000 euros per a les microempreses i petites empreses i d'1.000.000 d’euros per a les mitjanes empreses.
 2. Activa-Grans implementacions: Projectes duts a terme per qualsevol tipus d’empresa que s’adaptin almenys a una de les prioritats temàtiques i a algun dels projectes subvencionables que es mencionen a continuació (excepte els projectes de validació preliminar). El pressupost subvencionable mínim dels projectes d’aquesta línia serà de 100.000 euros.

Les prioritats temàtiques contemplades a la convocatòria són:

 1. Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de l’empresa.
 2. Solucions pel tractament avançat de dades.
 3. Solucions d'intel·ligència artificial.
 4. Projectes de simulació industrial.
 5. Disseny i fabricació additiva (simulació 3D, R+D+i, nous processos d’impressió 3D, nous materials i tintes, etc.)
 6. Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.
 7. Robòtica col·laborativa i cognitiva.
 8. Sensòrica.

Tipus de projectes subvencionables:

 1. Projectes de recerca industrial.
 2. Projectes de desenvolupament experimental.
 3. Projectes d’innovació en matèria d’organització.
 4. Projectes d’innovació en matèria de processos.
 5. Projectes de validació preliminar.

És imprescindible que tots els projectes s'emmarquin en una de les dues línies d'actuació, en alguna de les tipologies de projecte i en com a mínim una de les prioritats temàtiques descrites anteriorment.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables en el cas dels projectes presentats a la línia Activa-Pimes són:

 1. Aparells i equips de producció: actius fixos i software vinculats a la producció.
 2. Infraestructura hardware, no directament vinculada amb la producció però necessària pel projecte.
 3. Despeses de col·laboracions externes exclusivament derivades del projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC, consultoria per al disseny o redisseny de processos, i l'adquisició de patents.
 4. En el cas dels projectes de validació preliminar, despeses d’amortització i lloguer de l’instrumental i els equips indispensables pel desenvolupament del projecte.

En canvi, per a la línia Activa-Grans implementacions, les despeses finançables seran les següents:

 1. Despeses de personal, investigadors, tècnics i personal auxiliar, en la mesura en què estiguin dedicats al projecte.
 2. Despeses d’amortització d’instrumental i material inventariable.
 3. Despeses de recerca contractual, coneixements tècnics i patents. S’inclouran les despeses de col·laboració externa exclusivament derivades del projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC, consultoria per al disseny o redisseny de productes, i l'adquisició de patents.

En ambdós casos queden excloses les despeses relacionades amb l’ús de combustibles fòssils i totes aquelles despeses que impedeixin el compliment del principi de “no causar un perjudici significatiu” al medi ambient.

Les actuacions subvencionades s’hauran d’executar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud i fins a un màxim de vint-i-quatre mesos comptats a partir de la data en que es publiqui la resolució de concessió de l’ajut.

Quantia

Els ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació de les dues modalitats. El finançament total a concedir (subvenció + préstec) serà com a màxim del 80% del pressupost finançable.

 • L’import màxim de l’ajut en forma de subvenció serà del 50% en el cas de les petites empreses, del 20% en el cas de les mitjanes i del 10% per a les grans empreses.
 • En el cas dels préstecs reemborsables, per a la línia Activa-Pimes s’estableix un període d’amortització de 5 anys amb dos de carència mentre que per a la línia Activa-Grans implementacions el període d’amortització és de 10 anys amb 3 de carència. En ambdós casos el tipus d’interès dels préstecs serà del 0%.

El pressupost total màxim de la convocatòria per a l'any 2023 és de 30.000.000 €, dels quals 15.000.000 € seran en forma de préstec i 15.000.000 € en forma de subvenció.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 29 de maig de 2023 i finalitzarà el dia 27 de juny de 2023.

Bases Reguladores (document .PDF)

Ordre de modificació de les bases reguladores (document .PDF)

Nova ordre de modificació de les bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria 2023 (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Recupera aquí la sessió de presentació del programa

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 119 del 19-05-2023