ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a la modernització d’empreses privades de transport per carretera

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 30/06/2024  

A qui s'adreça

Empreses

El Departament de Territori ha obert la convocatòria dels ajuts, en règim de concurrència simple, per a la modernització d’empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d’empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera.

El Programa té com a objectiu modernitzar autònoms i petites i mitjanes empreses privades de transport de viatgers per carretera i de mercaderies per impulsar l'eficiència i la competitivitat del sector. S'estima que es podrà contribuir a modernitzar unes 17.000 pimes a nivell estatal amb una subvenció de fins a 25.000 euros per empresa.

Aquesta línia d'ajuts s’emmarca en la Inversió 4 del Component 6 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que fa referència al “Programa de suport per a un transport sostenible i digital”.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts, sempre que tinguin residència fiscal a Catalunya, les persones físiques i les persones jurídiques que tinguin la consideració de pime sempre que compleixin alguna de les condicions següents:

 1. Que siguin titulars d’alguna de les següents autoritzacions en vigor en el moment de sol·licitar l’ajut:
  1. Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima (clau MDPE).
  2. Una autorització de transport públic discrecional de viatgers en autobús (clau VDE).
  3. Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per fer transport amb vehicles de fins a 3,5 tn. de massa màxima (clau MDLE).
  4. Una autorització d’operador de transport habilitant per intermediar en la contractació de transports públics de mercaderies (clau OT).
 2. Que en la data de sol·licitud de l’ajut prestin servei públic de transport urbà en autobús o que estiguin exemptes de l’obtenció d’alguna de les autoritzacions anteriors.
 3. Que intervinguin en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor.

Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables en el marc d’aquest programa d’ajuts són les següents, sempre que compleixin els requisits establerts a l’Annex I de les Bases Reguladores:

 • Categoria 1: Gestió de documents de control electrònics.
 • Categoria 2: Sistema de tacògraf intel·ligent de segona generació.
 • Categoria 3: Integració de documents de control electrònics en els sistemes de gestió.
 • Categoria 4: Implantació de sistemes TMS/ERP.
 • Categoria 5: Implantació de sistemes SAE.
 • Categoria 6: Actualització de sistemes SAE.
 • Categoria 7. Ajuts als serveis de transport de viatgers.
 • Categoria 8: Implantació d’aplicacions per a reclamacions per mitjans electrònics.
 • Categoria 9: Millora de sistemes de ticketing.

Cada beneficiari podrà escollir com a màxim 2 de les solucions de modernització anteriors. El beneficiari haurà de destinar l’ajut concedit (el “xec modernitza”) a la contractació de les Solucions de Modernització a algun dels Proveïdors de Solucions de Modernització Adherits a través de la formalització d’un Acord de Prestació de Solucions de Modernització.

Proveïdors de Solucions de Modernització

A banda, en el marc d’aquest programa d’ajuts podran adherir-se al programa com a Proveïdors de Solucions de Modernització les empreses que compleixin els següents requisits:

 1. Tenir el seu domicili fiscal i centre de prestació de les activitats objecte d’ajut a la Unió Europea.
 2. Una facturació acumulada de, com a mínim, 100.000 euros en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud d’adhesió o de 50.000 euros en l’any anterior en projectes similars als que hauran de desenvolupar per als destinataris últims de l’ajut. En el cas dels autònoms sense treballadors al seu càrrec la facturació acumulada haurà de ser de, com a mínim, 70.000 euros en els dos anys anteriors o 35.000 en l’any immediatament anterior.
 3. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries davant la Seguretat Social.
 4. No tenir la consideració d’empresa en crisi.

Les empreses d’àmbit digital i tecnològic que vulguin adherir-se al programa com a Proveïdors de Solucions de Modernització ho poden fer fins el dia 31 de març de 2025 a través d’aquest enllaç al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Quantia

Els pressupost per finançar aquesta línia d'ajuts a nivell estatal és de 110 milions d'euros. En el cas de Catalunya el pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 17.481.246 euros.

La quantia de l’ajut per a cada Categoria de Solució de Modernització s’estableix a l’Annex I del Reial decret 902/2022 en funció del nombre de treballadors i de vehicles de l’empresa beneficiaria i va dels 600 als 13.000€.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 29 d'abril de 2023 i finalitzarà a les 15.00 hores del 30 de juny de 2024.

Reial decret 902/2022 (document .PDF)

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Accés al tràmit de sol·licitud de l'ajut

Accés al tràmit d’adhesió - Proveïdors de Solucions de Modernització

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria DOGC núm. 8905 del 28-04-2023

Contacte

Telèfon: 934 958 000