Subvenció a festivals de música d'alt interès cultural