ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa ICEX-Brexit

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 12/06/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

El Programa ICEX-Brexit pretén esmorteir l'impacte que ha tingut la sortida del Regne Unit de la Unió Europea sobre la teva activitat.

El Brexit suposa un obstacle per a fer negocis a Gran Bretanya i Irlanda del Nord, així que des del ICEX t'ajuden a saltar-lo.

Si s'han reduït les teves exportacions i han augmentat les despeses de la teva empresa al país anglosaxó, podràs beneficiar-te de les ajudes econòmiques impulsades per la UE i rebre subvencions que cobreixin part de les teves inversions.

Beneficiaris

Empreses i treballadors autònoms que exerceixin legalment la seva activitat en territori espanyol.

Quantia

Es finança fins al 75% de les despeses considerades com a subvencionables amb una quantia màxima de 200.000 euros per empresa.

Pressupost

4 milions d'euros (ampliació de 4 milions d'euros més al BOE núm. 138 del 10.06.2023).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de la data de publicació del present extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat» (12.04.202) o, la qual cosa abans ocorri, fins que s'esgoti el crèdit previst en l'apartat quart d'aquesta.

Més informació

 

Referència legal Convocatòria - BOE Núm. 87 Data 12.04.2023

Contacte

Telèfon: 913397100