ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Aportacions reintegrables a projectes de l'àmbit dels videojocs

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/06/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Ajuts per a projectes de l'àmbit dels videojocs que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins de l'activitat de l'empresa, i que consisteixin a desenvolupar, produir, editar, distribuir, comercialitzar o difondre videojocs.

Beneficiaris

Poden presentar sol·licituds les empreses privades que siguin persones físiques o persones jurídiques que tinguin com a objecte social el desenvolupament, la producció, l'edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base específica 3.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE).

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que inclou aquesta convocatòria és de 281.500,00 euros.

Actualització: la dotació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de l'àmbit dels videojocs queda fixada en un màxim de 908.500,00 euros (DOGC 8975 del 08.08.2023).

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 18 d'abril al 15 de juny de 2023, tots dos inclosos.

Més informació i accès al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8896 Data 17.04.2023

Contacte

Telèfon: 935 529 167