Subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries (SOC - Campanya Agrària a Lleida)